Etsi

Vanheneeko saatava?

Saatava muodostuu tuotteen tai palvelun luovutushetkellä.

Saatavan tai velan, miten vain, vanheneminen tai perintäkelvottomuus tuottaa joskus erimielisyyttä laskuttajan ja maksajan välillä.

Esimerkki:

Laskun peruste saattaa olla epäselvä tai riitainen ja velkoja ei heti laskuta mahdollisesti epäselvää saatavaa. Alle kolmen vuoden jälkeen velkoja laskuttaa saatavaansa. Ostaja ei reagoi ja aloitetaan perintä.

Ostajan näkemys asiasta on: En ole ollut kyseisen velkojan kanssa missään tekemisissä vuosikausiin".

ONKO SAATAVA LASKUTETTAVISSA? ONKO SAATAVA PERINTÄKELPOINEN? Laskun oikeellisuus pitää tietysti selvittää. Sen tekee viimekädessä oikeusistuin. Ajallisesti se kyllä olisi perintäkelpoinen.

Saatava ei vanhene, vaikka sitä ei heti laskutetakaan, mutta se vanhenee kolmessa vuodessa, mikäli sitä ei laskuteta tai ryhdytä perimään ennen määräajan täyttymistä.

On sitten tietysti ihan toinen asia, onko hyvää kauppatapaa jättää saatava laskuttamatta. Ainakin sen oikeudellinen määrittely vaikeutuu ajan kuluessa.

Molempien osapuolten kannalta "avoimen" asian selvittäminen on aina helpompaa tuoreeltaan, jolloin osapuolilla on yleensä vielä muistikuvia ja ehkä mahdollisia todistajia saatavilla.

0 katselukertaa

Alfa & Omega Capitals

Sointulantie 19

37600 Valkeakoski

Suomi

Email: aoc@aocnotaari.fi
Tel:  +358 3 584 4800

© 2018 Alfa & Omega capital

Pankkkiyhteys

FI58 4503 0010 3420 08

 

Asiakasvarat

FI05 4503 0010 3419 92

 

y-tunnus

1667129-8

  • Facebook - Grey Circle