top of page
Toimeksianto

Toimeksiantoa vastaanottaessa kirjataan päämiehen yhteystiedot uudelta toimeksiantajalta: osoite, puhelinnumero, sähköposti, sotu ja asema. 

Toimeksiannon kohteen tiedot, kuten myös yleensä toimeksiannon sisältö löytyvät suorittamattomasta laskujäljennöksestä tai esimerkiksi vuokrasopimuksesta. 

Asian selvittely lähtee tyypillisesti liikkeelle puhelinyhteydenpidosta, jossa kysellään asiaan liittyviä asioita puolin ja toisin: Mitä on tehty omatoimisesti? Mitkä ovat velallisen kannanotot asiaan? Onko asia riitainen tai keskeneräinen? 

Perintätoimisto pyytää asiasta esimerkiksi laskujäljennöksen ja muuta asiaan liittyvää materiaalia, sillä niitä tullaan todennäköisesti käsittelemään velallisen kanssa. Usein ensimmäisen perintäkirjeen liitteeksi liitetään saatu dokumentti, johon perinnässä viitataan.

Päämiehen kertoma tieto perittävästä asiasta on uskottava, sillä se on perintätoimistolle ainoa tieto asiasta. Jos velallinen tässä vaiheessa reklamoi asiasta, niin se on yhtä oikea tieto kuin päämiehenkin antama selonteko. Perintä keskeytetään mahdollisen ristiriidan selvittämiseksi päämiehen kanssa. Usein velallisen väittämä on toisarvoinen tai ei vaikuta tavoiteltuun lopputulokseen. Perintä jatkuu, ja siitä ilmoitetaan velalliselle perusteluineen.

Hinnoittelumme
  • AOC saa palkkion tuloksekkaasta perinnästä

  • AOC:n saatava on etuoikeutettu mikäli toimeksiantaja keskeyttää perinnän tai velallinen asetetaan konkurssiin. AOC laskuttaa toimeksiantajalta 50 % tehdyistä työsuorituksista ja ostopalvelukulun.

  • Virheellisten tai puutteellisten tietojen hankinnasta tai korjaamisesta veloitamme 5 € / tieto tai ostopalvelukulun

  • Erikoistehtävissä hinta määräytyy aikaveloitusperusteisesti

Palvelumme
  • Perintä

  • Maksujärjestelyt

  • Neuvonta

  • Luottotiedot

Lue uusimmat ajankohtaiset asiat ja vinkit blogisivultamme

bottom of page