top of page
Velallisasiakkaiden 
luottotiedot sekä muut
velka-asiat kuntoon

 

AOC Saatavaperintä toteuttaa perintätoimet asiakaslähtöisesti myös velallisen näkökulmasta. Pienissäkin maksuongelmissa tai perintätoimien kohteeksi joutuessasi on tärkeää lähteä selvittämään asiaa heti.

 

Jos esimerkiksi luottotiedot menetetään maksuhäiriöiden takia, vaikeutuu monien arkisten asioiden hoito. Siksi yhteydenotto kannattaa aina.

Apua erilaisten velkatilanteiden selvittelyyn

 

Joskus perintätoimet ovat perinnän kohteeksi joutuneen mielestä aiheettomia: esimerkiksi rahaliikenne ja postitus voi mennä ristiin, ja velallinen on ehtinyt hoitaa velvoitteen. Voi käydä niin, ettei suoritusta jostain syystä ole pystytty kohdistamaan kyseessä olevaan velkaan. Näissä ikävissä tapauksissa pahoittelemme omasta ja toimeksiantajamme puolesta.

 

Useimmiten perintätoimet johtuvat kuitenkin siitä, että velallisasiakkaan rahat  ole riittäneet maksun suorittamiseen. Tällöin yhteydenpito toimeksiantajaan tai perijään on ehdottomasti oikea ja edullisin toimintatapa, sillä maksun suorittamisen vältteleminen tuo taloudellisesti huonomman tuloksen ja voi johtaa luottotietojen menetykseen. Vaihtoehtoja maksun suorittamiseen on olemassa: laskun voi siirtää, se voidaan jakaa osiin tai sopia muita tapauskohtaisia sovitteluratkaisuja.

 

Koska pyrimme aina suorittamaan perinnän mahdollisimman vähin vaurioin velalliselle, toivomme perinnän kohteeksi joutuneelta yhteydenpitoa. Näin velallinen saa kerrottua kantansa asiasta ja voimme ottaa sen mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Luottotiedot vaikuttavat kaikkeen

Maksusuoritusten hoitaminen ajallaan on tärkeää: jos maksuja ei suoriteta kehotuksista huolimatta, on riski menettää luottotietonsa. Luottotietojen selvittämiseksi tarvitaan sekä hyväksyttävä syy tiedon hankintaan että velallisen y-tunnus tai henkilötunnus täydellisenä.

 

AOC Saatavaperintä suorittaa velkojien pyynnöstä luottotietojen selvittämistä. Tämä vähentää tappioiden riskiä ennen päätöstä luottosuhteen aloittamista. Jos luottotiedot eivät ole kunnossa, se vaikeuttaa esimerkiksi lainan saantia tai yrityksen päivittäisen maksuliikenteen hoitamista.

Palvelumme
  • Perintä

  • Maksujärjestelyt

  • Neuvonta

  • Luottotiedot

Lue uusimmat ajankohtaiset asiat ja vinkit blogisivultamme

bottom of page